Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ  juhindub oma tegevuses Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest.

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ käsitleb isikuandmetena andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult, seotud sõlmitud lepingute täitmisega või avalikest allikatest kogutud. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, kontaktaadressi, e-posti aadressi ja muid andmeid, mis on vajalikud kokkulepitud teenuste osutamiseks (isikukood, teenuste maksumus, arveldusandmed jms).

Me ei müü, levita ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul kui see on eelnevalt kokkulepitud ja vajalik tellitud teenuse osutamiseks või seadusandlusest tulenevatel juhtudel. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ kasutab isikuandmeid meie põhitegevusega seoses ja infokirja ning müügipakkumiste saatmiseks.

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ kliendina on teil õigus igal ajal tutvuda salvestatud isikuandmetega, paluda andmed parandada või kustutada. Kui te ei ole nõus oma andmete kasutamisega, siis palume selle kohta saata vastav teade aadressil  info@upc.ee