Tallinna kinnisvaraturg juuni 2019

Juunikuus Tallinna korterite keskmise m2 müügihinna kasv kiirenes ja tehti uus rekord – esmakordselt ületas keskmine müügihind 2000 EUR/m2 taseme jõudes 2032 EUR/m2-ni. Kuises võrdluses oli hinnatõus 4,3% (mais 1948 EUR/m2) ja aastases võrdluses 8,8% (juuni 2018.a. 1868 EUR/m2). Seegi kord on hinnatõusu taga suuremalt jaolt tehingute strktuur ehk uute korterite müükide vormistamine – uute korterite müükide osakaal kogu tehingute arvust oli jälle üle 30%-i, täpsemalt 32%. Viimati oli sama tase jaanuaris, vahepealsetel kuudel jäi see vahemikku 19…27%.

Korterite müügitehingute koguarv oli juunis 783, milledest siis uute korterite vormistamisi oli ca 250. Tehingute arv langes maiga võrreldes 48 võrra (mais 831), 2018 aasta juunis tehti 867 müügitehingut.

Kvartalis kokku toimus 2411 korteri müügitehingut, mida on natuke rohkem kui esimeses kvartalis (2287) jäädes samas alla aastatagusele teisele kvartalile (2583).

Aasta teises kvartalis tehti Harjumaal 479 hoonestatud elamumaa müüki, neist 109 Tallinnas. Võrdluseks esimeses kvartalis oli tehinguid Harjumaal 257 ja Tallinnas 63 ning 2018 aasta teises kvartalis vastavalt 407 ja 88.

Hoonestamata elamumaade müüke oli Harjumaal 250, millest Tallinnas oli 30. See on viimaste kvartalitega sarnane tase.

Seega kokkuvõtvalt saab öelda, et korterite hinnatõus on natuke kiirenenud ja samas on turuaktiivsus nii korterite kui hoonestatud elamumaade osas üsna kõrge.

Turugraafikutega saab tutvuda siin:  Turugraafikud juuli 2019