Tallinna kinnisvaraturu graafikud jaanuar 2015. Aasta 2014 kokkuvõte

2014 aasta detsembris tehti Tallinnas 712 korteriomandi müügitehingut, mis arvestades pikki pühasid on väga hea tulemus ja ületas oluliselt meie prognoosi. Tehingute arv oli 12,1% suurem kui novembris (635) ja 15,8% suurem kui 2013 aasta detsembris (615). Tehingutest ca 150 tehti uute korteritega, mis on samuti keskmisest suurem näitaja.

Korteriomandite müügitehingute keskmine m2 hind oli 1494 EUR/m2, mis võrrelduna novembriga tähendas 2,3%-list langust. Aastases võrdluses oli hinnatõus 9,9%.

Aasta viimase kvartali tehinguaktiivsus oli tänu oktoobri ja detsembri väga headele tulemustele sisuliselt võrdne 2013 aasta viimase kvartaliga – tehingute arvud vastavalt 2062 tehingut 2014.a. ja 2082 tehingut 2013.a. Aasta kokkuvõttes tehti ca 250 korteriomandi müügitehingut vähem kui eelmisel aastal (vastavalt 7537 ja 7781 tehingut).

Eelnevat arvesse võttes oli 2014 aasta korteriturul aktiivne aasta, kuigi aasta keskel ennustati vastupidist.

Harjumaa hoonestatud elamumaade müügitehingute arv oli viimases kvartalis 378, mis võrrelduna teise (464)  ja kolmanda (449) kvartaliga on mõnevõrra vähem, kuid ületab 2013 aasta neljandat kvartalit 28 tehinguga. Aasta kokkuvõttes tehti ca 10% rohkem tehinguid kui varasemal aastal (vastavalt 1600 tehingut 2014.a. ja 1457 tehingut 2013.a.). Tallinna hoonestatud elamumaade tehingute arv oli 2014 aastal suhteliselt stabiilne kõikudes 87 ja 97 tehingu vahel kvartalis (neljandas kvartalis 97 tehingut). Aastane tehingute arv Tallinnas oli sisuliselt sama kui aastal 2013, vastavalt 374 tehingut 2014.a. ja 388 tehingut 2013.a.

Hoonestatud elamumaade tehingute arvu kasv näitab, et vähesel määral on varasem korterituru aktiivsus hakanud elamute turule edasi kanduma.

2015 aastast ootame stabiilset ilma järskude hüpeteta aastat.

Tallinna kinnisvaraturu graafikutega saab tutvuda siin: Turugraafikud_jaanuar_2015