Tallinna kinnisvaraturu graafikud september 2015

Augustis tehti Tallinnas 728 korteriomandi müügitehingut, mis jääb 13 tehingu võrra ehk 1,8% alla juulikuu tehingute arvule. Eelmise aasta augustis oli tehingute arvuks vaid 551 tehingut.  Käesoleva aasta keskmine on 708 tehingut kuus. Seega on turg jätkuvalt vägagi aktiivne.

Korteriomandite keskmine m2 müügihind võrrelduna juulikuuga tõusis 4,3% 1504 EUR/m2-lt 1568 EUR/m2-le. Aastases võrdluses oli hinnatõusuks 5,4%,  ehk hinnatõus on stabiliseerunud ja oodata on, et väheneb edaspidistel kuudel veelgi.

Selles valguses torkab silma , et jätkuvalt on korterite müügipakkumiste keskmine m2 maksumus ca 20% kõrgem kui tegelik tehingute hind. Seda hoolimata oluliselt langenud hinnatõusu tempost. Selline müügipakkumiste ja tegeliku müügihinna vahe võiks olla põhjendatud kui aastane hinnatõus oleks 15…20%, nagu see oli 2013 aasta suvest kuni 2014 aasta sügiseni. Praeguses turusituatsioonis on ilmselgelt tegemist liiga optimistlike ootustega.

Tallinna kinnisvaraturgu iseloomustavate graafikutega saab tutvuda siin: Turugraafikud_september_2015