Tallinna kinnisvaraturu graafikud september 2018

August oli sarnaselt juulile Tallinna kinnisvaraturul üsna rahulik.

Tehti 722 korteriomandi müügitehingut, mida on 14 võrra ehk 2% rohkem kui juulis aga 146 võrra vähem kui 2017 aasta augustis (langus ca 17%). Jätkuvalt tuleb silmas pidada, et küllaltki palju mõjutab tehingute arvu uusarenduste valmimine ja seejärel nende korterite asjaõiguslepingute vormistamine. Augustis oli uute korterite vormistamisi natuke üle 160-e, samas aasta esimesel poolel oli igal kuul uute korterite vormistamisi vahemikus ca 250…300 tk, ka 2017 aasta augustis oli selliseid tehinguid ~240. Seega on enamus tehingute arvu langusest tingitud sellest, et suvekuudel oli keskmisest vähem uute korterite asjaõiguslepingute vormistamisi.

Tallinna korteriomandite keskmine m2 müügihind augustis oli 1795 EUR/m2, mis on 1,4% vähem kui juulis (1821 EUR/m2) ja 1% kõrgem kui 2017.a. augustis (1777 EUR/m2). Ka siin tuleb märkida, et keskmine m2 müügihind on võrrelduna esimese poolaastaga madalam eelkõige tulenevalt sellest, et juulis ja augustis on uute korterite tehingute hulk tehingute koguarvust väiksem kui varasematel kuudel.

Eelnevast ei saa järeldada nõudluse ja müügihinna langust, kuna tavapäraselt vormistatakse arendusprojektides ehituse käigus eelnevalt võlaõiguslikud lepingud, mida üldjuhul tehingute andmebaas ei kajasta ja peale arenduse valmimist lühikese perioodi jooksul (tavaliselt ca kuu – kaks) vormistatakse asjaõiguslepingud, mis siis kajastuvad tehingute andmebasis. Seega uute korteritega tehtud tehingute arv tehingute andmebaasis on moonutatud ja sõltub suures osas arendusprojektide valmimisest, mis kipuvad koonduma näiteks aasta viimastele kuudele või kevadesse.

Tallinna kinnisvaraturu graafikuid saab vaadata siin: Turugraafikud september 2018