Tallinna korteriturg 2. kvartalis 2020.a.

Teises kvartalis, mille märksõnadeks on “koroona” ja “eriolukord”, tehti Tallinnas kokku 1616 korteriomandi müügitehingut. Võrdluseks, et esimeses kvatalis oli tehinguid 2266 ja 2019.a. teises kvartalis 2409. Seega tehingute arvu langus on aastases võrdluses ca 1/3.

Kuupõhise statistika järgi tehti korteriomanditega tehinguid järgnevalt:

  • aprillis 448 (2019.a. aprillis 796)
  • mais 531 (2019.a. mais 831)
  • juunis 630 (2019.a. juunis 783)

Tehingutest olid uute kotrerite müüke meie andmetel:

  • aprillis 125 , osakaal tehingute arvust sa 28%
  • mais 194, osakaal ca 37%
  • juunis 278, osakaal ca 44%.

Uute korterite müügid on kokkulepitud varasemalt kogu müügiprotsessi jooksul, mis tihti on kestnud aasta või isegi rohkem. Müügid vormistatakse peale ehitustegevuse lõppu kuu-paari jooksul ja kajastuvad statistikas siis. Seega kui vaadelda korterite müükide arvu nn järelturul, siis see on kolmel viimasel kuul olnud üsna stabiilne ja jäänud vahemikku ca 320…350. Kui palju mõjutas teise kvartali madalseis uute korterite müüki selgub aasta lõpus või pigem isegi 2021 aasta kevad-suve statistikas.

Korteriomandite keskmine m2 müügihind oli kuude lõikes:

  • aprillis 2055 EUR/m2, kuine muutus -0,9%, aastane muutus +9,5%
  • mais 2125 EUR/m2, kuine muutus +3,4%, aastane muutus +9,1%
  • juunis 2134 EUR/m2, kuine muutus +0,4%, aastane muutus +5,0%

Korteriomandite üüripakkumisi oli kv.ee portaalis aprillist juunini ca 3200…3500, võrdluseks, et 2019.a. teise kvartali keskmine oli ca 1900 pakkumist. Üüripakkumiste keskmine m2 hind on langenud aasta alguse 12,3 EUR/m2-lt 10,9 EUR/m2-le.

Hoonestatud elamumaid müüdi teises kvartalis Harjumaal kokku 376, neist 53 olid Tallinnas. Esimeses kvartalis oli tehinguid vastavalt 310 ja 72 ning 2019.a. teises kvartalis 468 ja 107. Seega aastases võrdluses on ka selles segmendis langus üsna suur.

Võrrelduna eelmise aastaga ei ole toimunud langust hoonestamata elamumaade tehingute arvus. Teises kvatalis tehti Harjumaal 266 hoonestamata elamumaa müüki, s.h. 25 Tallinnas. Vastavad numbrid esimeses kvartalis olid 301 ja 31 ning eelmise aasta teises kvartalis 261 ja 32.

Parema ülevaate saab meie kokkupandud kinnisvaraturu graafikutest: https://www.upc.ee/wp-content/uploads/2020/07/Turugraafikud-juuli-2020.pdf