Tallinna korteriturg november 2019

Novembris tehti Tallinnas taas üle 900 korteriomandi müügitehingu, täpsemalt 901. Seda on 11 võrra vähem kui oktoobris (912), kuid 62 võrra rohkem kui aasta varem (839). Uute korterite vormistamiste osakaal tehingute arvust oli ca 25%, mis on võrdne käesoleva aasta keskmise tasemega.

Korteriomandite keskmine m2 müügihind jõudis uude tippu ja oli 2061 EUR/m2, mis on 1% kõrgem kui oktoobris (2041 EUR/m2). Aastane hinnamuutus oli 13,7% – novembris 2018.a. oli keskmiseks m2 müügihinnaks 1812 EUR/m2.

Statistikat ja keskmisi näitajaid analüüsides tuleb vaadata ka arvude taha, et saada aru, mis on põhjustanud toimunud muutused.

Näiteks on keskmise müügihinna tõusu üheks põhjuseks muutus, kuidas toimub eraldiasetsevate panipaikade ja parkimiskohtade müükide vormistamine. Varem moodustati enamasti panipaikadest ja soklikorrustel asetsevatest parkimiskohtadest eraldi korteriomandid ja need müüdi eraldi. 2018 aasta algusest kehtima hakanud korteriomandi- ja korteriühistuseadus muutis seda põhimõtet ning nüüd ei saa sellistest abipindadest eraldi omandeid vormistada ja need müüakse koos korteriga. Järjest vähem on müügis selliseid uusi kortermaju, kus korteriomandid on moodustatud veel eelmise seaduse alusel.

Seega sisaldub uue seaduse alusel moodustatud ja müüdavate korteriomandite koosseisus ja ka hinnas enamasti ka panpaik ning parkimiskoht. Kui näiteks kahetoalise 50 m2 suuruse korteri hinnas on panipaik ja parkimiskoht, mille hinnaks varem märgiti suurusjärgus 15 000 EUR, siis praegu tõstab see korteri m2 müügihinda 300 EUR võrra.

Tallinna koteriturgu iseloomustavate graafikutega saab tutvuda siin: